День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Сьогодні, 15-го лютого, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав — це данина поваги до українців, які з честю виконали свій військовий обов’язок, чим заслужили визнання і авторитет у багатьох народів світу. Сьогодні, загартовані у боях за цілісність і суверенітет України у протистоянні з російсько-терористичними військами, учасники бойових дій на території інших держав, разом з теперішнім поколінням воїнів, виявляють героїзм та звитягу. Ваш бойовий досвід, нескорена сила духу, участь в організації руху опору, територіальної оборони країни, військово-патріотичне виховання молоді є вагомим внеском у нашу перемогу. Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту родинам, нових звершень у благородній та відповідальній справі в ім’я здобуття миру і процвітання незалежної України та її Збройних Сил!

Kissing_the_flag

58833 01.10.1989 Ïîñëåäíÿÿ êîëîííà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà ïåðåñåêàåò ãðàíèöó ÑÑÑÐ. À. Ñîëîìîíîâ/ÐÈÀ Íîâîñòè